Moscow, Vozdvizhenka str., 3/5, str. 1 (‘Dom Pashkova’)

(nearest tube stations: ‘Arbatskaya’, ‘Aleksandrovsky Sad’, ‘Borovitskaya’, ‘Biblioteka Imeni Lenina’)